Een verouderde website, maar geen budget voor een nieuwe - Een case

Een succesvolle ZZP'er heeft weliswaar een website, maar doet er in de praktijk niets mee. Ooit met een bescheiden budget gemaakt, de teksten zelf geschreven en al eventjes niet meer onderhouden. Verouderd, heet dat dan. Het kriebelt. Het liefst zou ze een nieuwe, moderne website willen, die wél leads oplevert, maar die investering komt voorlopig in verband met andere investeringen niet gelegen. Ook twijfelt ze nog wat ze precies wil. Ze zoekt een betaalbare oplossing voor haar probleem.

In netwerken is ze een kei, maar toen ze even op een dood punt zat, kwam de website weer in beeld. Eigenlijk had de website óók onderdeel van de acquisitie moeten zijn, maar is dat niet. Ze ziet dat modernere websites er toch net iets flitsender en gelikter uitzien. De concurrentie zit bepaald niet stil. De twijfel slaat toe: weer met een krap budget een nieuwe website laten bouwen of toch wachten tot ze een groter en passend budget beschikbaar heeft? Ik kreeg de vraag of ik haar website wilde bekijken en een analyse uitvoeren wat voor haar de beste aanpak was.

Het probleem is tegelijk de oplossing: de website heeft verbeterpunten

De website is mobielvriendelijk. Wensen van deze opdrachtgever in de lijn van meer afbeeldingen en up to date informatie kunnen strikt genomen met deze website gerealiseerd worden. Blijft over het design. Dat is voor verbetering vatbaar, maar zo beschouwd kán het wachten. Tot de opdrachtgever beter weet wat ze precies wil en het passende budget ervoor heeft. Daarom is vervolgens gekeken op welke manier de bestaande website snel en resultaatgericht een make over kan worden gegeven.

Geen SEO - Een analyse van de website maakt al snel duidelijk dat het potentieel ervan nooit helemaal is benut. Aan SEO is tot dan toe nooit aandacht besteed. Zo missen de teksten bijvoorbeeld sterke titels, kopjes en relevante keywords. Veel teksten erg kort: te kort om volledig te informeren en te kort om te optimaliseren. De afbeeldingen zijn zonder goede titels of alt tags geplaatst.
Lineaire teksten - De teksten zijn met liefde gemaakt, maar door iemand die geen ervaring heeft met tekstschrijven of websites. De hele website is lineair van opzet en gaat er (onbewust) van uit dat iemand vooraan, op de homepage, begint met lezen en dan ook dóórleest. Wie op een pagina of item uit het midden terecht kwam, had moeite zijn weg te vinden.
De website nodigt niet uit tot conversie - Er wordt hoofdzakelijk algemene informatie gegeven en beperkt ingespeeld op klantvragen en –behoeften. De contactinformatie is alleen op de contactpagina beschikbaar.

Een betere gebruikerservaring

De gebruikerservaring, vaak ook user experience of UX genoemd, draait om de beleving van de bezoeker. Kan hij makkelijk de informatie vinden die hij zoekt? Kan hij eenvoudig navigeren, op een pagina en in de gehele website? Is de site overzichtelijk, prettig leesbaar en speelt het in op de informatiebehoefte? Kan hij makkelijk contact opnemen? Voor een goede gebruikerservaring moet je met veel factoren rekening houden.

Het verwerken van duidelijke titels en kopjes draait niet in de eerste plaats om SEO, maar om de bezoeker van de website. Het helpt snel en efficiënt navigeren. Dát is de reden dat Google het mee laat wegen bij de beoordeling van een website. De wegbewijzering is dus in de eerste plaats voor de bezoeker van de website bedoeld. Zonder goede koppen of bij verspreid aanbieden van informatie raakt de bezoeker de draad kwijt, en meestal ook zijn geduld.

De informatie op de website is:

  • Gebundeld per topic
  • Uitgebreid waar nodig
  • Geoptimaliseerd (leesbaarheid en SEO)
  • Waar relevant met elkaar verbonden d.m.v. interne links

Online een duidelijke presentatie van het bedrijf

In persoon kan een ondernemer vaak geweldig goed onder woorden brengen waar zijn of haar kracht ligt en waarom juist hun producten en diensten meerwaarde hebben. Een website hobbelt er in de praktijk nogal eens achteraan, mist die vibe die potentiële kopers in een persoonlijk gesprek over de streep trekt en/of bevat verouderde productinformatie. In de loop van de tijd verandert een producten- en dienstenpakket. Ook deze ondernemer heeft niet stil gezeten en is in haar werk met haar tijd meegegaan. Alleen kon je dat nog niet opmaken uit haar website. Ook waren de producten en diensten beschreven vanuit haar perspectief: waarom zíj er enthousiast over is, niet zozeer wat het voordeel is voor de klant.

Het dienstenpakket heeft een update gekregen:

  • Nieuwe diensten toegevoegd
  • Voornaamste en onderscheidende diensten bovenaan geplaatst (unique buying points)
  • De teksten zijn klantgericht herschreven en gericht op conversie
  • De afbeeldingen zijn geactualiseerd

Gericht toewerken naar een nieuwe website

Het ontbreken van een duidelijk idee wat je precies wilt en een zeer beperkt budget zijn twee ongelukkige ingrediënten als je aan een nieuwe website toe bent. De meest verstandige optie was nog even niet voor een nieuwe website te gaan, maar voor nu het maximale uit de huidige website te halen.

De investering die voor deze make over is gedaan, is straks geen weggegooid geld. Een groot deel van de teksten kan straks meegenomen worden naar de nieuwe website. Net als een groot deel van de foto's die voor de update zijn gebruikt. Ook heeft de make over van de website bij de eigenaresse tot nieuwe inzichten geleid. De stap naar een nieuwe website is verkleind. Volgend jaar gaat ze ervoor.