Webteksten: zelf schrijven of uitbesteden aan een tekstschrijver?

Teksten voor je nieuwe website schrijven: ga je doe-het-zelven of besteed je dit uit? Dit is een open vraag. Je kent je producten en je doelgroep en als je dan ook nog eens een beetje kunt schrijven, kun je een eind komen. Alleen... Wil je dat ook en is het de beste optie voor jou? 5 belangrijke punten van overweging:

1. Uitbesteden betekent tijdwinst.

Webteksten - Zelf schrijven of uitbesteden aan een tekstschrijver?Uitbesteden scheelt je tijd. Heel simpel. Voor jou komt het schrijven van web content bovenop je gewone werk. Bovendien mis je de routine van een tekstschrijver en zal je er daarom langer voor nodig hebben. Als je toch zelf je webteksten wilt schrijven, begin dan op tijd. Wanneer de oplevering van een nieuwe website vertraging oploopt, komt dat vaak doordat de teksten nog niet klaar zijn.

2. Een frisse blik geeft meerwaarde.

Je verhaal aan een leek voorleggen kan heel verfrissend werken. Vooral als dat een leek is die kritisch durft te zijn. Een goede tekstschrijver doet meer dan 'stukjes tikken'. Zijn of haar onbevangen analyse van je plannen voor je website en je productportfolio staat gelijk aan een kijkje nemen in de keuken van je potentiële klanten. Hoe zoeken zij? Wat zien zij? Wat verwachten zij? Wat trekt ze over de streep om je producten of diensten af te nemen? Dit kan commercieel interessante inzichten opleveren waarmee een tekstschrijver vervolgens mooie dingen kan doen. Dit kun je als zelf-schrijvende ondernemer proberen te ondervangen door iemand van buiten je bedrijf en liefst zelfs van buiten je vakgebied te vragen om feedback op je teksten. Hoe objectiever, hoe beter en als het kan met kennis van en/of ervaring met online marketing.

3. De grootste valkuil

Met afstand de grootste valkuil bij het zelf schrijven van webteksten is het schrijven vanuit ondernemersperspectief in plaats van klantperspectief. Vraag een ondernemer naar zijn bedrijf en je krijgt een beschrijving wat zíj doen. Ze vertellen hoe ze hun bedrijf hebben ingericht en runnen en waarom die aanpak handig is. Dat is mooie achtergrondinformatie en een goede context om vanuit te schrijven, maar dat zijn niet de processen die je moet beschrijven. Het is ook niet de juiste toon om een klant aan te spreken. Een bezoeker van een website voelt zich aangesproken door informatie waaruit duidelijk blijkt wat híj er aan heeft: een kwestie van perspectief. Vervolgens is het zaak die websitebezoeker te prikkelen om iets met die informatie te doen: een call to action. Dit zijn twee heel essentiële elementen die helaas vaak ontbreken op een website of pas ergens onderaan na veel scrollen aan bod komen en dat is te laat.

4. De jargon-check.

Wie altijd met dezelfde producten en diensten werkt, krijgt de neiging om in jargon te praten. Pure logica voor jou en de mensen waarmee je werkt, maar het resulteert op je website in minder mooi en cryptisch Nederlands. Een tekstschrijver kijkt ook hier onbevangen en kritisch naar, zodat de informatie begrijpelijk en aantrekkelijk verwoord op je website komt. Wil je zelf je webteksten schrijven? In de praktijk hebben mensen de neiging hun peers om feedback te vragen. Hier geldt: hoe objectiever, hoe beter. Fijn als er mensen binnen het bedrijf meelezen en meedenken, maar zoek er bewust buitenstaanders bij. Die tante met een lichte taalneurose die geen flauw benul heeft van je product? Vraag haar.

5. Wat heb je nodig om je doelgroep in te pakken?

Hoe veeleisend is je doelgroep? Hoe prijziger je artikelen en diensten, hoe hoger de lat. Draait jouw werk om precisie en/of vertrouwelijkheid? Ook dit legt de lat hoger. In dit soort gevallen kunnen opvallende tikfouten, kromme zinnen, te lange tekstblokken en al die andere factoren waaraan de surfende mens zich kan ergeren heel zwaar wegen en afbreuk doen aan je imago en betrouwbaarheid. Dan is er nog de mate van concurrentie binnen je branche. Hoe meer concurrentie binnen je branche, hoe meer je moet uitpakken om boven het maaiveld uit te komen.

Begin alleen aan zelf schrijven als je de lat daar waar je hem hebben wilt ook echt kunt aantikken. Een website die geen meerwaarde vertegenwoordigt is namelijk een dure grap. Daar kunnen helaas veel te veel bedrijven over meepraten. Wil je er nog steeds zelf voor gaan? Zoals gezegd begin op tijd en vraag (ook) mensen die hooguit zijdelings met jouw vakgebied te maken hebben om kritisch mee te lezen. Bij nader inzien toch liever een professional inschakelen? Voor een tekstschrijver geldt: kennis van je vakgebied is niet per se nodig, maar een goede samenwerking wél. Pluk daarom niet lukraak een tekstschrijver van het internet, maar verzeker je er eerst van dat de neuzen dezelfde kant op staan.